Szanowni Państwo

W związku z występowaniem przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce i realnym zagrożeniem epidemiologicznym, popartym zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników naszej firmy, zdecydowaliśmy o nieorganizowaniu tegorocznej edycji konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT.

Dziękujemy za zrozumienie,
Zarząd TEST

dr Andrzej Bigaj

Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej (Kancelaria Adwokacka dr Andrzej Bigaj)

Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w indywidualnym, zbiorowym i procesowym prawie pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca współpracujący z Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Izbą Komorniczą w Krakowie.

Publikacje                  

A. Bigaj, Oczywistość popełnienia przestępstwa jako przesłanka rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Problem konstytucyjny, Monitor Prawa Pracy, nr 4/2016.

A. Bigaj, Prawo do urlopu wypoczynkowego, Warszawa 2015.

A. Bigaj, Konstytucyjna problematyka prawa do pracy u progu XXI w., (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, Warszawa 2013.

A. Bigaj, Naruszenie praw pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, Monitor Prawa Pracy, nr 7/2013.

A. Bigaj, Granice swobody umów w kontekście umownego stosunku pracy, Palestra 11-12/2013.

A. Bigaj, Wybrane aspekty ujmowania prawa do wypoczynku , (w:) Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej, red. B. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013.

A. Bigaj, Charakter prawny urlopu wypoczynkowego, (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. M. Świątkowski, Kraków 2012.

 

Temat wystąpienia: Home office jako nowy trend zatrudnienia w branży SSC/BPO/ITO.

Opis wystąpienia: 

Prelegent przedstawi model świadczenia pracy w formie home office/telepracy jako coraz popularniejszy trend zatrudnienia w branży SSC/BPO/ITO. Jego prawna regulacja pojawiła się w polskim kodeksie pracy w roku 2007 i wciąż zdobywa coraz większą popularność, jako instrument służący uelastycznieniu procesu pracy, obniżeniu kosztów zatrudnienia i ułatwieniu pracownikom łączenia życia zawodowego z rodzinnym.

Uczestnicy zostaną zapoznani z takimi zagadnieniami jak:

·       home office/telepraca jako organizacja procesu pracy w prawie polskim i europejskim,

·       wprowadzenie home office/telepracy w przedsiębiorstwach od strony prawnej i organizacyjnej,

·       obowiązki pracodawcy w zakresie wyposażenia pracownika w sprzęt, jego ubezpieczenie, instalację, serwis oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy,

·       efektywne kształtowanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w ramach home office/telepracy,

·       home office/telepraca a równe traktowanie pracowników i przeciwdziałanie dyskryminacji.

 

wróć do listy prelegentów

partnerzy 2019

Kontakt

Zostaw numer, oddzwonimy

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
[email protected]

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
[email protected]
Dziękujemy za zainteresowanie Konferencją. Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak będzie to możliwe.
Przepraszamy, wiadomość nie została wysłana. Prosimy spróbować ponownie wkrótce.